משרדי Google – חיפה

חומרים משתלבים במרכז המחקר והפיתוח של חברת גוגל בחיפה, בהשראה מקומית

תכנון: סתר אדריכלים

צוות הפרויקט: שירלי זמיר, מיכל לייטנר 

ביצוע: קנה’קש

 

לאזור השכונה נבחר ריהוט ברזל ובמסעדה ייושם חיפוי קיר בברזל בעיבוד שחור בגימור פטינה חלודה.

לאזור הים נבחר ריהוט הבמבוק העגול. לוחות במבוק פרוסים משמשים כהפרדה בין עמדות העבודה.באזור הטבע נעשה שימוש נרחב בלוחות במבוק מרובע, בגליל גזעים ובמוטות במבוק עגולים לחיפוי תקרות וקירות. האינטגרציה בין החומרים יצרה שילובי טקסטורות ומרקמים שתאמו לשפת המשרדים. 

החיבור בין החומרים מהווה את מהות ה’קוד הפתוח’ בשפה של קנה’קש.