חומרים שלובים

חומרים יודעים לנהל שיחה, להתערבב, להשתלב, לברוא מציאות חדשה.

אנחנו מאמינים בשילוב בין  חומרים, טקסטורות ומרקמים, כמו במבוק וקליעות עם חומרים אחרים כמו ברזל, אבן, טיח ובטון, המהווה את בסיס האינטגרציה בין החומרים.

זו מהות "הקוד הפתוח" בשפה של קנה’קש.

 

חיבורים ושילובים בין חומרים ברמה הטבעית הבסיסית ביותר, בתהליך של הפחתה וצמצום, מתוך שאיפה לתת לאלמנטים הגולמיים ביטוי, להוציא לאור את התחושה הראשונית של החומר.