גשר יהודית בתל אביב

חן אדריכלים- אדריכלי הגשר

מוריה סקלי  אדריכלי נוף- אדריכלי הרמפות

קונסטרוקציה- רוקח אשכנזי מהנדסים

קבלן ראשי- שורה בע״מ

ביצוע- קנה׳קש

צילום: ליאור טייטלר

כמות: 1500 מ״ר דק MOSO  N-FINITY

תיאור הפרויקט בראיתם של חן אדריכלים –  אדריכלי הגשר:

סביבה איכותית ובת קיימא נמדדת, בין היתר, באופן בו אנו חווים את העיר ונעים בה. חשיבות המרחב הציבורי והעדפת נקודת המבט של הולך הרגל הופכים יותר ויותר לנושאים מרכזיים שעל סדר יומנו.

באתגר האורבני של יצירת רצף עירוני משכונת ביצרון דרך שדרות יהודית ועד לים נבחנת יכולתו של תושב ביצרון לחוות את הציר הזה מצד לצד כהולך רגל או רוכב אופניים והופכת אותו ל"אזרח" העיר תל-אביב כולה.
גשר יהודית הינו מרכיב בודד אך חיוני בקיומו של ציר הרוחב הזה. נקודת מוצא זו מכתיבה טיפול שאינו רואה את הגשר כאובייקט בדיד אלא כעוד חרוז בשרשרת של אירועים סביבתיים הקושרים את מזרח העיר למערבה.

חשיבות הקשר של שכונת ביצרון לחלק המערבי של תל אביב ברורה אך בנוסף לכך הקמת תחנת הרכבת הקלה בתחילת שד' יהודית תאפשר נגישות יעילה של עובדים לאחד מאזורי התעסוקה החשובים של ת"א הממוקם ממזרח לאיילון בסביבת חיבור הגשר לרח' יגאל אלון. התנועה הרגלית שבין תחנת הרכבת הקלה דרך שד' יהודית למוקדי התעסוקה שבמזרח תחיה מאד את הרחוב הסימפטי הזה, תתמוך במסחר שלאורכו ותהווה דוגמה מצוינת ליצירת חיים אורבניים נכונים כולל מתן עדיפות לתנועה רגלית, שילוב תעסוקה, מסחר ומגורים
ויצירת קישוריות נבונה תוך שימוש בתחבורה ציבורית להפחתת לחצי התנועה שבאזור.

המאמץ התכנוני ליצר קשרים אורבניים ורציפות מתקיים היום ברחבי תל-אביב במקומות נוספים ואין ספק שיכתיב את התנהלות התיכנון העירוני בשנים הבאות.

גשר יהודית הינו הגשר הראשון מעל נתיבי איילון המיועד להולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד. הוא עשוי פלדה ואורכו 110 מטרים ורוחבו כ-11 מטר.
שני הצירים, ביצרון ושדרות יהודית, אינם עומדים במדויק זה מול זה. תוכנית הגשר מחברת את 2 הצירים באופן כזה שהמעבר ש"מתקן" את חוסר הרציפות קורה על הגשר עצמו. הגשר מגיע לשתי הגדות כאשר הוא ניצב והמשכי לציר, יש לכך משמעות רבה בפרספקטיבה הנוצרת בקצה 2 הצירים הירוקים והדרמה מתרחשת על הגשר עצמו כאשר הנמצאים על הגשר עוברים מצד אחד של הקשת המרכזית לצידה השני במהלך תנועתם.
תיכנון הגשר לוקח את נקודת המבט האנושית כקו מוביל ומכתיב בעיצוב : סדרה של אירועים לאורך המסלול המיצרים חוויה של אינטראקציה אנושית בעלת אופי דינאמי ומזמין. הולך הרגל מקבל את המקום המרכזי. תשומת לב רבה הוקדשה להפרדה ברורה בין נתיבי האופניים והולכי הרגל. בעוד שנתיב האופניים מיצג תכליתיות ברורה של תנועה בין שני קווים מקבילים כאשר רוחב המיסעה קבוע לכל אורכו הרי שנתיב הולכי הרגל מציע התנהלות נינוחה המאפשרת שהייה וקצב אישי. הקטע האמצעי של הגשר מוגדר באמצעות חומר אחר ומתפתל לאורך התנועה באופן שמגדיר מרחב לריהוט רחוב יחודי ,פינות שהייה ונקודות אפשריות לרוכלים.
לאורך הנתיב שולבו ספסלים הבנויים גם כמיתקן חניה לאופניים ומאפשרים לרוכב לחנות באמצע הגשר ולהצטרף לצד "הרגוע".

ענינו המרכזי של התהליך התיכנוני קשור בהעצמת החויה התלת מימדית תוך כדי צימצום החומר.
השפה האדריכלית של הגשר שואלת מוטיבים מעולם החי והצומח, המבנה הקונסטרוקטיבי שמחזיק עליו את מסלול התנועה בנוי מקורה מרכזית דמוית חוט שדרה התלויה מן הקשת המרכזית ממנו מתפצלות "עצמות" התמיכה. התפצלות הקשתות הצדדיות מהקשת המרכזית בנויה כהתפצלות של ענף עץ. עיצוב הגשר ניזון מדימויים אורגניים העוסקים במכניקה של גופים חיים בטבע .
תוכנית הגשר מבוססת על סימטריה סיבובית החיונית להתפלגות הכוחות הנושאים את הגשר. נקודות המבט השונות על הגשר ובסביבתו חושפות מבטים מגוונים. מראה הגשר עליו או מתחתיו משתנה בצורה דרמתית תוך כדי תנועה כפועל יוצא מהעיצוב המיועד לספק חוויה דינמית.

תכנון גשר מחייב אינטראקציה ייחודית בין קונסטרוקציה לאדריכלות. גשר במיטבו אינו מאפשר הבחנה ביניהן. לכל רכיב בגשר יש מטרה הנדסית מוגדרת וסך כל מרכיבי הגשר יוצרים קומפוזיציה מרחבית מנוסחת על ידי אדריכלות.
משרד המהנדסים "רוקח אשכנזי" ומשרד "חן אדריכלים" פתחו ביניהם שפה משותפת שתאפשר היזון חוזר מידי בין אדריכלות והנדסה תוך שימוש בכלים ממוחשבים מתקדמים ותקשורת פתוחה ושוויונית. היכולת המשותפת לשלוט בשינויים הקורים לכל אורך התהליך התכנוני הדינמי אפשרה קומפוזיציה מרחבית שספק אם ניתן היה להעביר אותה לייצור ללא כלי העבודה הפרמטריים שעמדו לרשות המתכננים.

בעוד שהתיכנון בהחלט מודע לאופן שבו יראה הגשר על ידי הנהגים מנתיבי האילון ולערכו הסמלי והאיקוני כסמן הכניסה לתל-אביב דרך נתיבי איילון הרי שבסופו של דבר נקודת המבט המרכזית שנלקחה בחשבון היא זו של הולך הרגל ורוכב האופניים להם הוא באמת שייך.