one of a kind

אחד בדיוק.

כל פריט בקנה׳קש עשוי עבודת יד, מיוצר מכל טוב הצומח ועם התכונות כפי שברא אותו הטבע. סדקים, כתמים, נימים, שינויי גוון – בדיוק כמו שזה, ככה זה טוב. אף פריט אינו דומה למשנהו ולכל פריט האופי שלו- ככה זה אצלנו, אחד במינו, נוצר בדיוק בשבילך. one of a kind


LIVING MATERIALS

חומרים יוצרים, משתלבים, בונים חיים 
חפשנו חומרים חיים, שהגמישות והחוכמה שבהם באים לידי ביטוי בכל דרך. חומרים שיודעים להתמסר ולהגיב, פושטים ולובשים צורה, משתלבים, משתנים, בוראים את עצמם ואת הסובב אותם בדרך חדשה. כשאנחנו אומרים חומרים חיים אנחנו מתכוונים לחומרים המתחדשים במהירות, אינם פוגעים בסביבה, שתהליכי ההתיישנות והבלייה שלהם רק מוסיפים ליופיים, יוצרים תחושה של עומק ואותנטיות.חומרים חיים מחזירים את העיצוב למקום אישי ואנושי יותר.פחות מלאכותי והמוני, יותר פשטות וראשוניות. 
מסתבר שגם חומרי גלם יודעים לגעת, ליצור מערכות יחסים, לנהל שיחה. לבנות חיים

למידע אודות הסניפים +

חומרים חיים

יצאנו לדרך הזאת לפני יותר מ-20 שנה. חפשנו חומרים חיים, שהגמישות והחוכמה שבהם באים לידי ביטוי בכל דרך עיבוד, יעילה ומתחשבת, מאירת פנים.
החומרים הראשוניים האלה מלווים את האנושות, לאורך הדרך, כבר אלפי שנים. ככל שהעמקנו בהכרתם, מצאנו שגם אנחנו נבראנו מחדש.

קרא עוד +

חומרים שלובים

כשאנחנו אומרים 'חומרים שלובים' אנחנו מתכוונים לחומרים שיודעים
להתמסר ולהגיב, פושטים ולובשים צורה, משתלבים, משתנים, בוראים
את עצמם ואת הסובב אותם בדרך חדשה. משלבים חומר, רוח, יצירה.

החומרים האלה, שבחרו אותנו, מתחדשים במהירות, אינם פוגעים בסביבה, משדרים חיות וצמיחה. אלה חומרים שתהליכי ההתיישנות והבלייה שלהם רק
מוסיפים ליופיים, יוצרים תחושה של עומק ואותנטיות. החומרים האלה
קראו לנו להרחיב את הידע, להוסיף יכולות, ללמוד איך בונים באמצעותם עולמות חדשים.

קרא עוד +

חומרים בונים דרך

אנחנו רואים בחומרים האלה, בשילובים שבניהם, במרקמים ובתחושה,
שדה מלא אפשרויות לעיצוב ובניה. מסתבר שגם חומרי גלם יודעים לגעת,ליצור מערכות יחסים, לנהל שיחה.
בשנים האלה למדנו להכיר וללמוד דקויות, להבין איך נכון לעבוד עם החומרים האלה, לשלב אותם עם חומרים אחרים, גם בשלב הבניה וההקמה, להחזיר את העיצוב והבניה למקום אישי ואנושי יותר, נוגע. לראות את האדם שבמרכז, לבנות חיים.

קרא עוד +