רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים שלכם בעת רישום לשירותים באתר או בעת הזמנת מוצרים באתר ורכישתם, קנה׳קש תבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של קנה׳קש ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • תיקון טעויות ו/או תקלות בשירותים באתר. 
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  •  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלכם. 

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

קנה קש מעונינת לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם ולבקש להסירכם מרשימת הדיוור וזאת על ידי פניה לקנה׳קש בדוא"ל knekashmedia@gmail.com 
החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים
עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 

קנה׳קש לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

  • במקרה של מחלוקת משפטית ביניכם לבין קנה׳קש שתחייב חשיפת פרטיכם;.
  • אם תבצעו באתר פעולות שבניגוד לדין; 
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי; 
  • אם קנה׳קש  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies 

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבכם. קבצי ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של קנה קש. 

אבטחת מידע 

קנה׳קש מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, קנה׳קש לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל knekashmedia@gmail.com או בדואר רגיל אל: רחוב יחזקאל 1 , ת.ד 133 , מיקוד 4034084 , כפר יונה

בנוסף, אם המידע שבמאגרי קנה׳קש משמש לצורך פניה אישית אליכם,  אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע וזאת באמצעות פניה למען לעיל. 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.