Kisu

המשימה:
נגרות פנים – חומרים למרחבי החיים

סיגל ברנוביץ וגלי אמית בחרו בבמבוק כחומר מוביל לנגרות בחנות הטיפוח לפנים ולגוף קיסו ברח' דיזינגוף.החנות מוקפת במדפים ובארונות מלוח במבוק תלת שכבתי בגוון חיטי.
שקעים בלוח שהונח באלכסון נחתכו בהתאמה מדויקת למכלים ולשפופרות כחלק מתצוגת המוצרים במקום.
אותו לוח החיטה שימש גם לכיתוב על הקירות ושלט הכניסה בחיתוך CNC.